Před 240 lety vzniklo Královské hlavní město Praha

Před 240 lety vzniklo Královské hlavní město Praha

Před 240 lety došlo na území Prahy k významné historické události. Dne 12. února 1784 se spojila čtyři historická města pražská a vzniklo tak Královské hlavní město Praha.

Z rozhodnutí císaře Josefa II. v rámci jeho osvícenských reforem byl vydán dvorský dekret, který do té doby samostatná města Staré Město, Nové Město, Malou Stranu a Hradčany spojil v jeden územní celek. Praha se tak stala po Vídni druhým největším městem Habsburské monarchie.

Sídlem magistrátu se stala budova Staroměstské radnice a znakem Královského hlavního města Prahy se stal původní znak Starého Města.

Přestože se území souměstí pražských měst zvykově říkalo Praha už mnohem dříve, jednotlivá města si bedlivě střežila svou samostatnost, ze které jim plynuly vlastní výsady a práva.

Pokusů spojit souměstí pražských města proběhlo v historii více, ale byly většinou neúspěšné nebo měly velmi krátké trvání.

K dalšímu rozšiřování Prahy došlo až v roce 1850 připojením Josefova a dále pak Vyšehradu (1883), Holešovic a Bubnů (1884) a Libně (1901).

Název Královské hlavní město Praha byl používán až do vzniku tzv. Velké Prahy v roce 1922, kdy se k městu připojilo dalších 37 obcí a osad.