Sedlecké skály

Sedlecké skály

Přírodní památka Sedlecké skály na levém břehu řeky Vltavy ležící na rozhraní pražských čtvrtí Sedlec a Suchdol je skvělým místem, kam se vydat za krásným výhledem, a přitom se naučit něco o místních druzích rostlin a živočichů.

V severní části Prahy je údolí řeky Vltavy z obou stran obklopeno vysokými skalisky. Na levém břehu Vltavy se nad železniční tratí tyčí Sedlecké skály. Sedlecká vyhlídka na vrcholu skal před sebou otevírá úžasný výhled na pražské panorama.

Přírodní památka Sedlecké skály s rozlohou 7,5 ha leží na rozhraní pražských čtvrtí Sedlec a Suchdol. Velkolepé skalní defilé, kde se hřbety skal střídají s roklemi, je ideálním prostředím pro rozmanité chráněné i ohrožené druhy rostlin a živočichů. Místní faunou a flórou vás provede naučná stezka. Dozvíte se například, že stopy osídlení oblasti vedou až do doby kamenné.

V jižní části Sedleckých skal převažují lesnaté plochy s javory a duby. Oproti tomu v severní části se skalními ochozy naleznete spíše křoviny a traviny charakteristické pro stepní ráz krajiny. Ve spodní části skal jsou křovinami zarostlé, nepřístupné rokle, které lemuje železniční trať. Ta pokračuje přes Roztoky a Libčice do Kralup nad Vltavou a dále na sever. 

Klidná vyhlídka na vrchu Sedleckých skal vám umožní daleký výhled podél koryta řeky Vltavy a kopců, které jej obklopují. Přímo pod vámi pendluje přívoz mezi čtvrtí Sedlec a Zámky na protějším břehu. Přívoz vás dopraví pod bohnické Podhoří, kam se můžete vydat obdivovat výhled i z protějších skal. 

Dostupnost vyhlídky Sedlecké skály

MHD
bus Internacionální (107, 147, 160, 359, 909)

přívoz P1 Zámky–Sedlec

cyklostezka A181

auto (parkovací zóny na mapy.cz)


Přejít na mapu všech vyhlídek v Praze.

Autor a foto: Věra Nemochovská