Bastion U Božích muk

Bastion U Božích muk

Odhalte kouzelně klidnou vyhlídku na Bastionu U Božích muk. Krásně zrevitalizovaný prostor otevírá bránu do fascinující části pražské historie. Nabízí ale i okusit krásy současného umění a jedinečných výhledů na Prahu.

Na samotném okraji Nového Města, na hranicích historického města Praha, dodnes najdeme zachovalou část novoměstských hradeb. Tyto středověké gotické hradby byly postaveny bezprostředně po založení Nového Města Karlem IV. v roce 1348.

Celkem byly hradby dlouhé 3,5 kilometru, navazovaly na staroměstské opevnění a vedly podél Vltavy až k Vyšehradu. Tam se napojily na vyšehradské opevnění a pokračovaly dále přes údolí Botiče na Karlov a odtud mířily až na Poříčí, kopírovaly tedy dnešní magistrálu.

Výstavba novoměstských hradeb byla technicky velmi úctyhodným dílem. Trvala pouhé 2 roky a hradby byly vysoké podle terénu 8–10 metrů. Šířka dosahovala přibližně 2 metry. Součástí hradeb byly i 4 brány a 19, podle některých zdrojů dokonce 21 věží.

Novoměstské hradby tvořily nezbytnou část opevnění města. Do dnešní doby se nám zachoval jen krátký úsek gotických hradeb od Botiče ke Karlovu v délce zhruba 620 metrů.

V dolní části hradeb u Botiče najdete pamětní desku, která uvádí, že základní kámen těchto hradeb položil sám český král a římský císař Karel IV.

Součástí středověkého opevnění je Bastion XXXI, známý také jako Bastion U Božích muk. Je to barokní stavba, která vznikla po skončení Třicetileté války po roce 1648. Starší gotické opevnění bylo tehdy doplněné vyšší barokní zdí.

Bastion a pozůstatek novoměstských hradeb společně s pevností Vyšehrad nyní tvoří důležitou památku na historickou fortifikaci města zasazenou do nových vrstev současné Prahy.

Bastiony neboli bašty specializované pro dělostřelectvo byly v tomto místě dva. Druhý byl v místech dnes již zaniklé Dětské nemocnice na Karlově, která musela ustoupit ústí Nuselského mostu.

Prostor Bastionu U Božích muk byl kompletně revitalizován v letech 2010–2012 a nyní slouží jako příjemné odpočinkové a vyhlídkové místo. Často hostí venkovní výstavy současného umění, přinášející do tohoto historického prostoru novou energii.

Díky revitalizaci tu vznikl nový průchod Horskou ulicí do parku Folimanka přes originální točité schodiště. Autoři celé revitalizace byli za své dílo odměněni prestižní cenou Grand Prix Architektů.

Jméno Bastion U Božích muk nese díky výklenkovým Božím mukám umístěných před vstupem. Samotný výklenek neboli stěnová kaple pochází z 18. století.

Plastika uvnitř je novodobá a je dílem autorů revitalizace celého prostoru. Má podobu pěti silných ocelových plátů, do kterých pronikají symbolické rány zasazené Ježíši.

Vyvýšený bastion otevírá jedinečné výhledy na Prahu a svojí orientací je Bastion U Božích muk ideálním místem pro klidné sledování západu slunce.

Výhledům dominují Nuselský most nad údolím potoka Botič, park Folimanka a nad ním brutalistní Kongresové centrum, Vyšehrad s bazilikou sv. Petra a Pavla. Dále i vrch Petřín s Petřínskou rozhlednou, gotický kostel sv. Apolináře a také cihlový komplex novogotických budov Zemské porodnice u sv. Apolináře od Josefa Hlávka.

Až se vydáte na Bastion U Božích muk, nezapomeňte navštívit také zahradu Ztracenka, která najdete hned vedle.

Otevírací doba
denně 11–24 hod.

Do zahrady platí zákaz vstupu se psy.

Dostupnost vyhlídky Bastion U Božích muk

MHD
bus Apolinářská (148)

tram Albertov (7, 14, 18, 24, 93, 95)

auto (parkovací zóny na mapy.cz)

Přejít na mapu všech vyhlídek v Praze.

Autor a foto: Věra Nemochovská