Vyšehrad

Vyšehrad

Dvě temné novogotické věže baziliky svatého Petra a Pavla na Vyšehradě jsou neodmyslitelnou dominantou pražského panoramatu. Vyšehradská skála tyčící se nad pravým břehem řeky Vltavy nabízí daleký a úchvatný výhled na Prahu.

Vyšehrad – místo, které je svázáno s mnohými pověstmi a bohatou historií, je Národní kulturní památkou České republiky. Každou hodinu se zde rozezní zvonkohra baziliky svatého Petra a Pavla a vyhrává jednu z desítek skladeb, které má ve svém repertoáru jako například Ach synku.

Na Vyšehradském hřbitově jsou pochovány nejvýznamnější české osobnosti. Odpočívají zde významní skladatelé Bedřich Smetana a Antonín Dvořák, spisovatelé Karel Čapek nebo Jan Neruda, herec Jan Werich a další významné osoby české historie.

Projdeme-li se podél hradeb, můžeme si užít výhled doslova na všechny světové strany. Směrem k Podolí podél řeky Vltavy dohlédneme až k vysílači Cukrák. Na druhou stranu nás Vltava pohledem zavede až k Pražskému hradu. Výhledu z druhé strany Vyšehradského areálu dominuje Nuselský most přes Nuselské údolí.

„Vidím město veliké, jehož sláva bude hvězd se dotýkati. Tam v lese je místo, třicet honů odtud vzdálí, Vltava řeka je obíhá. To na půlnoc ohrazuje potok Brusnice hlubokým ouvalem, na polední pak straně skalnatá hora vedle lesa Strahova. Tam když přijdete, najdete člověka prostřed lesa, an tesá práh domu. I nazvete hrad, jejž postavíte, Prahou. A jakož knížata, vojvodové proti prahu klanějí hlavu, tak budou se klaněti i proti městu mému. Budeť mu čest a chvála a bude slovutno světu.“
– Libušina proroctví, Staré pověsti české, Alois Jirásek

Dostupnost vyhlídky Vyšehrad

MHD
tram Výtoň (2, 3, 7, 17, 92)
tram Podolská vodárna (2, 3, 17, 92)
tram Albertov, Ostrčilovo náměstí (7, 14, 18, 24, 93, 95)

bus Podolská vodárna (134)

metro C Vyšehrad

přívoz Výtoň (P5 z Císařské louky a Náplavky Smíchov)

cyklostezky A2, A23, A220

auto (parkování na Vyšehradě, na Výtoni, v Nuslích (ul. Marie Cibulkové a okolí), parkovací zóny na mapy.cz)


Přejít na mapu všech vyhlídek v Praze.

Autor: Věra Nemochovská, foto: Tomáš Devera